ΤΑΡΑΝΔΟΣ

* Ο Τάρανδος δεν εμφανίστηκε στους αγώνες. Tarandos didn’t show up to the games
** Ο Τάρανδος αφαιρέθηκε από τη συνέχεια των αγώνων. Tarandos was removed from the rest of the schedule.